SHE&Q Safety Health Environment & Quality

Het toetsen van uw installaties en onderhouds(beheers)systemen aan ATEX, SIL en de machinerichtlijn.

Het naadloos inpassen van deze zaken in uw onderhoudsbeheerssysteem. Geen los deel van een kwaliteitssysteem maar een inpassing van arbozaken waar deze thuishoren: op de werkvloer in een onderhoudsbeheerssysteem met een koppeling naar het kwaliteitssysteem.

werkvergunningsysteem

De invoering of optimalisatie van een werkvergunningsysteem, (deltalinqs model of klantspecifiek model) een lock-out/tag-out systeem.

ATEX en wettelijke eisen

Het toetsen van uw installaties en onderhouds(beheers)systemen aan ATEX, milieuvergunning, machinerichtlijn en richtlijn arbeidsmiddelen.

SIL

Ondersteuning bij SIL verificatie.