Praktijkcases - DZH

Duinwaterbedrijf Zuid Holland (DZH) is een drinkwaterbedrijf dat 1,2 miljoen mensen in westelijk Zuid-Holland van drinkwater voorziet.

Werkstroomanalyse en planningssystematiek

Analyse van werkstromen en de verbetering planningssystematiek van onderhoudsafdeling.

Werkvergunningsysteem

Bedrijfsspecifieke aanpassing, opzet en implementatie van een productiebreed werkvergunningsysteem. Aangevuld met een Lock-out/Tag-out systeem.

Opzet coördinatiecentrum

Opzet, inrichting en leiding in de opstartfase van een coördinatiecentrum voor de (geografisch gespreide) onderhoudsdiensten. Dit naar aanleiding van een organisatieverandering Hierdoor is aansturing, efficiëntie en beheersbaarheid van de onderhoudsorganisatie verbeterd.

Project zandwasinstallatie

Begeleiding van ontwerp, bouw en het beheer van een zandwasinstallatie. Een experimentele installatie welke van uitgangspunt tot beheer op een systematische en projectmatige wijze uitgewerkt is. Beheer en onderhoud is via een service level agreement in een ondersteunende organisatie ondergebracht. R.O.I. binnen 1 jaar en verhoging van de beschikbaarheid van de installaties door de flexibiliteit van het concept.

« terug naar overzicht praktijkcases